6 Mart 2016 Pazar

Görünmeyenlere Doğru [23G23K 5/23]


    Hatıralar canlanırken gözümüzde
    Akrebin kıskacı önümüzde
    Ölüm mü yoksa unutulmak mı korkumuz
    Belki de evrenin en ücra köşesinde